Karinvdbosch » Hoofdpagina » Welkom!
Karinvdbosch: Informatie van A tot Z

Nieuwe artikelen van Karinvdbosch

Acties rondom de rijbewijskeuring ASS

Op de Regeling eisen geschiktheid 2000 is, wat betreft het gedeelte over de autismespectrumstoornissen, behoorlijk wat kritiek te leveren. Er zijn diverse acties op touw gezet, om meer bekendheid aan…

Advies Gezondheidsraad rijgeschiktheid bij autisme

In de Regeling eisen geschiktheid 2000 worden eisen geformuleerd met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke geschiktheid tot het besturen van motorrijtuigen voor onder meer autismespectrumstoor…

Kritiek op de Regeling eisen geschiktheid 2000 bij ASS

Sinds augustus 2010 moeten mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) verplicht een keuring ondergaan bij het aanvragen of verlengen van hun rijbewijs. Dit staat beschreven in de Regeling eisen gesc…

Kritiek op Checklist Risicofactoren ASS

In de Regeling eisen geschiktheid 2000 worden criteria of eisen geformuleerd, aan de hand waarvan de geschiktheid van bepaalde groepen mensen om te rijden kan worden bepaald. Hoofdstuk 8.11 heeft betr…

Beoordeling rijgeschiktheid bij autisme

In augustus 2010 is een wet aangenomen, waarin wordt bepaald dat mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) voortaan verplicht een keuring moeten ondergaan bij het aanvragen of verlengen van hun rij…
Schrijf mee!